Certificering

 

Als koeltechnisch bedrijf hebben we met diverse wet en regelgevingen te maken. Binnen de koeltechnische branche is sinds 1 januari 2010 bedrijfscertificering volgens het F-gassen besluit verplicht. Doordat Stonecold Klimaattechniek ‘STEK’ gecertificeerd is voldoet de organisatie niet alleen aan het F-gassen besluit maar tonen we ook aan dat kwaliteit, veiligheid, milieu en transparantie gewaarborgd worden in het werk. Voor het F-gassen certificaat moet een medewerker in bezit zijn van een F-gassen diploma. Onze medewerkers van Stonecold zijn in bezit van dit diploma.
Installatie, reparatie en onderhoud mag in het kader van milieubescherming dan ook uitsluitend plaatsvinden door STEK-erkende bedrijven en medewerkers.

 

Stonecold Klimaattechniek is PED gecertificeerd. PED is een Europese richtlijn voor drukapparatuur en geeft de minimale veiligheidseisen weer, waaraan drukapparatuur moet voldoen. Daarnaast wordt met het PED certificaat de vakbekwaamheid van de medewerkers weergegeven. De installaties van Stonecold Klimaattechniek worden minimaal twee keer per jaar steekproefsgewijs door een NoBo (Notified Body) bezocht en geïnspecteerd.

 

Als we praten over Veiligheid, Gezondheid en milieu (VGM) heeft Stonecold Klimaattechniek het VCA certificaat. VCA is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM - beheersysteem.
Voor het VCA certificaat moeten alle medewerkers van onze organisatie in bezit zijn van hun VCA diploma.

 

Stonecold is aangesloten bij de brancheorganisatie NVKL. De NVKL is de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek. Als aangesloten installateur moeten we voldoen aan de criteria van de NVKL-erkenning. Als erkende installateur staan we voor kwaliteit en professionaliteit.

 

STEK logo SGS Logo NVKL logo NPW Logo