Duurzame systemen

VRF-R2 installatie

 

Naast het standaard  VRF systeem installeren, beheren en onderhouden wij ook het VRF R2-systeem. Het grote voordeel ten opzichte van het standaard VRF systeem is de volledige onafhankelijkheid waarmee een ruimte gekoeld kan worden, terwijl een tweede ruimte met hetzelfde systeem verwarmd wordt.

 

Bij koeling wordt feitelijk warmte uit de ruimte onttrokken. Het R2-systeem brengt deze geabsorbeerde warmte naar een verdeelbox (BC Controller). In de BC Controller kan deze warmte vervolgens worden afgestaan aan een ruimte die om verwarming vraagt, voor het bereiden van warmtapwater of vloerverwarming. De te koelen ruimten genereren dus de warmte voor de te verwarmen ruimten en andersom. Het tekort aan warmte of koude wordt door de buitenunit geproduceerd. Deze warmte terugwinmogelijkheid kan leiden tot forse energiebesparingen.

VRF R2 intallatie

Het R2-systeem is dan ook uitermate geschikt om als hoofdverwarming te dienen. Bij een R2-systeem is dus slechts één binnenunit per ruimte benodigd om te voorzien in de vraag naar koeling, ontvochtiging, recirculatie en verwarming, 100% individueel regelbaar. Momenteel wordt het R2-systeem gezien als het meest energiezuinige en comfortabele verwarmings en koelsysteem op de markt verkrijgbaar!

Ga direct naar: Ecodan - Energie Investerings Aftrek