Ontwerpen van installaties in BIM een hot item

ingevoerd op 3-2-2014

Gepubliceerd:

BIM (Building Information Modelling) is de oplossing die het mogelijk maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces op een plek digitaal wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn kunnen bij deze informatie en werken dus met dezelfde informatie. Ze zien van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Niet alleen voor de partijen die werken met BIM is het ideaal, ook voor de opdrachtgever en/of eindgebruiker is BIM handig. Het geeft de mogelijkheid om 3D digitaal door het gebouw te lopen. Dit vergroot niet alleen het inzicht enorm, maar ook het enthousiasme!

BIMMEN geeft in een vroeg stadium inzicht in de kritische punten van een ontwerp. Ook hiermee wordt bijgedragen aan het beheersen van het ontwerp waardoor kostenverhogende onderdelen vroegtijdig onderkend worden. De opdrachtgever en het team komen dus niet voor verrassingen te staan

Voordelen van BIM
- Toename van integrale informatie
- Mogelijkheid tot kostenbewaking vanuit model
- Planning koppelen aan het model
- Verbetering communicatie
- De tekening wordt informatiemodel
- Een meerjaren onderhoudsplan kan in het model opgenomen
worden
- Faalkosten worden drastisch gereduceerd

BIM project ’Verbouwing en renovatie het Arsenaal te Woerden’
In verband met de verbouwing van Het Arsenaal is dit pand getekend in Revit, zodat we kunnen BIM-men. Stonecold heeft de werktuigbouwkundige installaties in Revit 3D model getekend en ontworpen.

Doordat alle kanalen en leidingen van de hotelkamers en het restaurant in de vloeren en de binnenwanden moeten worden weggewerkt, ontstaat een complex installatie-stelsel.
Maar om te voorkomen dat verschillende kanalen door elkaar lopen of door kruisen van leidingen niet in de wand of vloer passen, is coördinatie noodzakelijk. Gelukkig kunnen we deze situaties met de 3D modellen tijdig opsporen en oplossen.